Organisation
Bestyrelse
PK
Peter Kolle
Formand
23 23 98 37
DR
Dorte Rosendal
Næstformand
20 93 45 76
BK
Benjamin Kristensen
Kasserer
51 95 99 19
AJ
Allan Jensen
Senior & U19 Ansvarlig
28 49 63 09
File
Ronni Nielsen
B&U Ansvarlig
60 11 18 42
Louise R. Østervig
Bestyrelsesmedlem
51 15 45 15
File
Lene Hørning
Bestyrelsesmedlem
60 66 03 30